banner

פתרונות אקולוגיים

הדברת תיקנים, נמלים, פרעושים, מכרסמים ומזיקים.

שיטות הדברה :

 • ריסוס - הריסוס מבוצע לאורך הפנלים בשטח המתחם ובארונות המטבח
 • הדברה ירוקה - חומרי ההדברה שאנו משתמשים (בשיטת הריסוס) הם ממשפחת הפרמתרינים כלומר : חומרים בעלי רעילות נמוכה לבעלי דם חם.
 • מדבקות פרומון - שיטה זו מטרתה שיפור ההדברה בשיטת הריסוס ולתת אינדיקציה לנגיעות.
 • ערפול - שיטת הדברה זו מבוצעת באמצעות מערפל חשמלי בכל שטח המתחם  היתרון בשיטה זו יש חשיפה מוגברת לחרקים.
 • רעלים - שיטה זו מיושמת בהדברת מכרסמים.
 • מלכודות - ללכידת מכרסמים ומזיקים, המלכודות ממוקמות במתחם המועד להגעת המכרסמים והמזיקים.

סוגי מלכודות :

 • מלכודות קטילה.
 • מלכודות לכידה (רשת ברזל).
 • מלכודות לכידה דביקות.

איוד בגז : שיטת הדברה זו באה לתת מענה לחרקים אשר סביבתם אינה מאפשרת טיפול בריסוס כדוגמת חרקי עץ שמסממני ההיכר שלהם; נסורת מהריהוט,חורים בריהוט, ציוץ מהריהוט. החומר הפעיל הינו גז בשם פוספין .

הרחקת יונים : כידוע החוק אוסר על קטילת יונים, יחד עם זאת אין ספק שהמדובר

במפגע תברואתי מסוכן ולפיכך ניתן לפעול במס' שיטות להרחקת יונים :

 • דוקרנים - קיימים כמה סוגים של דוקרנים (נירוסטה,פלסטיק וכד'..) כאשר השיטה היא להגביל  את נוחיות סביבתם .
 • רשת - שיטה זו באה למנוע את חדירתם למקום המרבץ .

חשוב לדעת!

כל חומרי ההדברה שלנו הינם בהיתר וברישיון מהמשרד לאיכות הסביבה ההדברה מבוצעת על ידי המדביר רונן הוכהאוזר בעל היתר וברישיון המשרד לאיכות הסביבה להדברת מזיקים ואיוד בלתי מוגבל בגז מס' רישיון: 1394

innerpic